Corporate Identity
Tvář firmy

Vytvoříme kompletní tvář Vaší firmy/značky - jméno, firemní styl - logo a logotyp, firemní barvy, firemní image. Navrhneme způsob komunikace se zákazníkem, marketing, zviditelnění, jedinečnost firmy.

DESIGN
Firemní design je podstatou vizuální identity firmy, neboť na jeho základě můžeme firmu identifikovat a odlišit ji od ostatních firem. Jedná se o soubor vizuálních hodnot používaných v komunikaci uvnitř, ale zejména vně firmy. Pro pojem „design“ se často používá i označení jednotný vizuální styl (JVS), tj. graficky zpracovaná vizuální tvář firmy: v první řadě název firmy a způsob jeho prezentacelogo a/nebo logotyp, dále firemní barvy, uniformy, také třeba letáčky, vizitky, potisky textilií či automobilů a jiné propagační tiskoviny, dále webové stránky, reklamní hesla a postupy, značku pro zviditelnění a odlišení produktu nebo grafiku obalů atd. JVS tvoří grafický designér 
a jeho využívání definuje grafickým manuálem („logomanuálem“), který obsahuje souhrn grafických pravidel.
FIREMNÍ KONCEPTY
​​​​​​Prvky firemní identity se vzájemně ovlivňují, vytvářejí různé vazby a vztahy a působí směrem do firmy i ven. Vytváří tak jednotný obraz o firmě. Mezi tyto základní prostředky firemní identity patří firemní design (corporate design), firemní komunikace (corporate communication) a firemní kultura (corporate culture)

​​​​​​​

LOGO
řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…) je grafická značka organizace, společnosti, firmy nebo instituce. Logo je uváděno na produktech, dokumentech a propagačních materiálech firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce (image-building).

IMAGE
Firemní image navazuje na firemní identitu a firemní koncepce."Image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci. A to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš jako mozaiku z pochycených, zlomkových, do sebe vzájemně velnutých detailů."[1]
Pozitivní image může jednoduše představovat dobré jméno, zvuk firmy, dobrou pověst, dokonce i pouhý pozitivní pocit. Image je velice důležitou součástí podniku. Je to komunikace organizace s okolím a vytváří jakýsi pohled okolí na podnik.


LOGOTYP
Logotyp je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnostifirmyvýrobku, značky apod.
Obvykle je použitý charakteristický řez (font) písma (často výtvarně upravený, aby se odlišil a též proto, že neupravené logotypy, tvořené pouze prostým textem, nejsou předmětem copyrightu).
Pokud je logotyp důsledně používán (ve spojení s dalšími propagačními prvky), může se stát důležitou součástí propagačního stylu firmy, tzv. Corporate identity.
Původně výraz logotyp znamenal v typografii dvě nebo více písmen (znaků) na jednom odlitku pro urychlení ruční sazby; patří mezi ně tedy i ligatury.
SKICI / SKETCH
Navrhneme a připravíme náhledy dle Vašeho zadání v grafické či obrázkové podobě.

Vaše dotazy směřujte emailovou poštou prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách 8haters.com, 
nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí.

DO GALERIE